image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tiên Lãng: Sản lượng thủy sản đạt 15.245 tấn
Lượt xem: 79


Thời gian qua, phát huy lợi thế địa phương, huyện Tiên Lãng quan tâm đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản, các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tích cực tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về con giống, thức ăn, quy trình sản xuất, phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

Thời gian qua, phát huy lợi thế địa phương, huyện Tiên Lãng quan tâm đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản, các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tích cực tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về con giống, thức ăn, quy trình sản xuất, phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

                 

Năm 2014, huyện Tiên Lãng duy trì ổn định diện tích nuôi trồng thủy sản 2.800 ha, tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt đạt 15.245 tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng 10.260 tấn, sản lượng khai thác đánh bắt 4.985 tấn. Năm qua, các hộ đưa vào nuôi thả tôm vụ xuân hè diện tích 100 ha, sản lượng thu hoạch 264 tấn, diện tích nuôi qua đông đã đưa vào nuôi thả 41,3 ha. Một số mô hình nuôi trồng thủy sản mới được triển khai mang lại hiệu quả cao như: Mô hình nuôi tôm chân trắng theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Tiên Hưng, mô hình nuôi ốc bươu kết hợp cua đồng tại xã Toàn Thắng… Những kết quả tích cực của lĩnh vực thủy sản góp phần nâng tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp địa phương đạt giá trị 3.265 tỷ đồng, tăng 1,81% so với năm 2013.

Năm 2015, huyện Tiên Lãng đề ra chỉ tiêu phấn đấu tiếp tục duy trì 2.800 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 16.300 tấn, tăng 6,2%.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới