image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Huyện Tiên Lãng tích cực thực hiện chủ đề hành động năm
Lượt xem: 69

Ba tháng đầu năm, huyện Tiên Lãng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, triển khai hiệu quả chủ đề năm “Đổi mới mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương.

Ba tháng đầu năm, huyện Tiên Lãng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, triển khai hiệu quả chủ đề năm “Đổi mới mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương.

       

Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện tăng cường phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, bền vững, áp dụng khoa học kỹ thuật và đưa vào thử nghiệm mô hình mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Tiêu biểu như thử nghiệm giống lúa Gia Lộc 105, giống Đại Dương 2, giống Thái Xuyên 111, tại xã Quang Phục diện tích 5 ha; mô hình cấy máy tập trung giống CS3, diện tích 20 ha tại xã Toàn Thắng. Triển khai xây dựng hạ tầng 4 vùng sản xuất tập trung tại 4 xã, diện tích 120,5ha, hỗ trợ vốn xây 4 hầm biogas, dung tích 1500m3 tại 3 xã; tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc thù, đặc sản của địa phương như gạo, rượu nếp cái hoa vàng, trứng vịt, nấm ăn, chiếu cói…

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi đối với một số dự án như dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại xã Bạch Đằng, dự án công ty cổ phần bao bì xã Khởi Nghĩa, đôn đốc một số cơ sở triển khai sản xuất kinh doanh.

Về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, huyện Tiên Lãng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm, nhân dân đồng thuận, ủng hộ, đã tạo ra nhiều chuyển biến rõ nét. Đến nay, đã có 10 xã, 161/202 thôn hoàn thành dồn điền đổi thửa, từng bước xóa bỏ tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng cánh đồng mẫu lớn, sản xuất hàng hóa. Bình quân chỉ còn 1,7 - 2 thửa/hộ, giảm 2,3 thửa/hộ so với trước đây. Năm 2015, huyện tập trung chỉ đạo 5 xã Kiến Thiết, Tiên Thắng, Vinh Quang, Cấp Tiến, Quyết Tiến phấn đấu cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí. Các xã còn lại đạt thêm 2 - 3 tiêu chí, bình quân cả huyện hoàn thành 13 tiêu chí./.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới