image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Cán bộ Hội Nông dân xã Kiến Thiết tham gia Lớp huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2023.
Lượt xem: 33
Ngày 03/10/2023, Hội Nông dân xã Kiến Thiết đã tổ chức cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Chi hội trưởng chi hội nông dân trong xã tham dự lớp tập huấn tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Hội Nông dân xã Kiến Thiết và Giấy Triệu tập số 11- GTT/HNDH ngày 27/9/2023 của Hội Nông dân huyện Tiên Lãng về việc tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2023. Ngày 03/10/2023, Hội Nông dân xã Kiến Thiết đã tổ chức cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Chi hội trưởng chi hội nông dân trong xã tham dự lớp tập huấn tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Anh-tin-bai

Dự khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, Huyện ủy Tiên Lãng, Hội Nông dân huyện và ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Chi hội trưởng chi hội nông dân các xã, thị trấn trong huyện. Các nội dung do Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố và Bảo hiểm xã hội huyện truyền đạt là các chuyên đề và kiến thức rất thiết thực đối với các cán bộ tham gia công tác Hội Nông dân cơ sở.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới