image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Ủy ban nhân dân xã Kiến Thiết tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2023
Lượt xem: 68
Ngày 27/9/2023, Ủy ban nhân dân xã Kiến Thiết tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2023 theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025.

Tham dự hội nghị có các đ/c thường trực Đảng ủy - HĐND, lãnh đạo UBMTTQ VN xã, lãnh đạo UBND; Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 2023 của xã; các đ/c Bí thư chi bộ, trưởng thôn.

Anh-tin-bai

Điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm tổng hợp, phân loại và lập danh sách chi tiết các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2024. Hướng dẫn xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 để làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế. Cập nhật bổ sung thông tin đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn vào phần mềm quản lý khi phát sinh những thay đổi.

Anh-tin-bai

Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình phải thực hiện đúng quy trình, bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới